Vaalit 2023

Tavoitteet eduskuntavaaleissa

Tavoitteeni on tehdä työtä Itä-Suomen hyväksi. Sen hyväksi, että täällä on hyvä elää, olipa lapsi, nuori, aikuinen tai iäkäs. Ja sen hyväksi, että täällä kannattaa opiskella, tehdä työtä, yrittää ja elää turvallisesti. Tavoitteena tulee olla, että tulevatkin sukupolvet jäävät asumaan seudulle, joka on kauneinta Suomea. Näin toimien saadaan Itä-Suomi uudestaan nousuun!

1. Tehokas, kattava ja toimiva maakunnallinen terveydenhuolto

 • Terveydenhuolto tulee järjestää potilaan tarpeista, ei hallinto edellä.
 • Arkena palvelut tulee saada läheltä ja jonottamatta.
 • Päivystysjärjestelmä saatava sujuvaksi.
 • Äkillisen sairastumisen yhteydessä tutkimukset ja hoidot tulee saada ripeästi ja yhdenvertaisesti.
 • Yksityisen terveydenhuollon tehtävänä on täydentää julkista terveydenhuoltoa.

2. Työn tekeminen kannattaa aina

 • Työpaikkoja pitää luoda lisää ja entisistä pidettävä kiinni.
 • Asetuksia ja rajoituksia muutettava niin, että työn vastaanottaminen olisi vaivatonta ja kannattavaa.
 • Työssäkäyvien työssä jaksamista ja joustavia työjärjestelyjä on tuettava (esim. omien lasten tai vanhusten hoidon järjestämisessä).
 • Yrittäjyyttä kannustettava, yksinyrittäjien asemaa parannettava.

3. Itä-Suomeen uutta sykettä

 • Itä-Suomeen on luotava mahdollisuuksia opiskella, tehdä työtä ja viettää turvallista vanhuutta omassa maakunnassa.
 • Omassa maakunnassa olevia luonnonvaroja (mm. maa- ja metsätalous, bioenergia, kaivostoiminta) on hyödynnettävä viisaasti.
 • Itä-Suomen puhdasta luontoa tulee kunnioittaa ja luoda lisää mahdollisuuksia nauttia siitä.
 • Nykyisessä maailman tilanteessa Itä-Suomen merkitys koko Suomelle on ensiarvoisen tärkeä.