Kohti uutta hyvinvointialuetta

Koko Suomi tulee pitää asuttuna

Suomen hyvinvointivaltion periaatteita on suomalaisten oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu. Onko tämä uhattuna?

Elämme murrosvaihetta, joka heijastuu kaikkien kansalaisten arkeen.

Tämän vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden huolena on rahan ja henkilöstön riittävyys ja kestävään rahoituspohjaan liittyvät epävarmuudet. Tilanne on samanlainen kunnissa. Hyvinvointialueen painopisteen tulee olla perustason palveluiden vahvistamisessa. Sillä on huomattava merkitys myös kuntien elinvoiman ja myönteisen väestökehityksen kannalta. Valtion on huolehdittava siitä, että alueet ja kunnat saavat riittävän ja oikeudenmukaisen rahoituksen.

Vaikka raha on tiukalla, asiat on pystyttävä laittamaan tärkeysjärjestykseen. Muuten Itä-Suomi tulee kärsimään ja koko Suomi ei tule pysymään asuttuna.

Yksi keino ratkaista tämä rahoitusongelma on yhteistyö toimijoiden välillä. Mutta tämä ei riitä. Erityisen tärkeää on, että valtio-hyvinvointialue-kunta – yhteistyö toimii ja toimijoiden välille syntyy aito luottamus, tunnustetaan tosiasiat ja haetaan yhdessä sopeutumiskeinot. Vastakkainasettelulla ei saavuteta mitään.

Kaikille hyvinvointialueille tulee antaa työrauha seuraaviksi vuosiksi. Nyt jotkin tahot jopa puhuvat, että hyvinvointialueita tulisi olla vain viisi. Tämä puhe on vastuutonta, sillä suuremmat alueet uhkaavat kansalaisten yhdenvertaista mahdollisuutta hyvinvointipalveluihin ja samalla kuntien elinvoimapohjaa.

Koko Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta Itä-Suomeen panostaminen on kaikkien suomalaisten edun mukaista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pidän tärkeänä, että rakenteellisista ongelmista kärsivän itäisen Suomen erityistalousalueen muodostamiseen löytyisi laajaa yhteisymmärrystä.

Jos emme Itä-Suomessa pidä riittävästi puoliamme, tämä alussa mainittu eriarvoisuus tulee vain korostumaan ja se vaikuttaa alueen ihmisten arkeen ja tulevaisuuden näkymiin. Nyt tarvitaan rakentavaa yhteistyötä ja tiukkaa edunvalvontaa.

Juha Mustonen
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja
juha.mustonen@luottamus.siunsote.fi


Posted

in

by