Kohti uutta hyvinvointialuetta!


Vuonna 2023 tapahtuu merkittävä ja historiallinen muutos, kun sosiaali- ja terveysasioiden (SOTE) sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueelle. Pohjois-Karjalassa muutos ei ole niin suuri, koska kunnat ovat vuodesta 2017 lähtien valtuuttaneet näiden asioiden hoidon Siun Sotelle.  Mitä kaikkea tässä vaiheessa tulee tapahtumaan?   

Itse taottu sydän!

 
Muutos on iso, koska kunnista SOTE-tehtävät ja vastuut jäävät pois. Tämä uusi tilanne tuo haasteita myös kuntien toimintaan ja talouteen. Kunnan verokertymä ja valtionosuudet tulevat muuttumaan ja todennäköisesti pienenemään. Näistä lähtökohdista kukin kunta tekee seuraaville vuosille talousarvion varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kulttuuriin, liikuntaan jne. 


Suomessa SOTE-rahoitus on noin 23 miljardia euroa. Rahoitusvastuu ja sen myötä talouden ohjaus siirtyy kokonaan kunnista valtiolle. Pohjois-Karjalan saama rahamäärä on yli 700 miljoonaa euroa. Kun hyvinvointialue saa muitakin tuloja, noin 815 miljoonalla eurolla hoidetaan koko maakunta. Jos hyvinvointialueen menot ylittävät, jälkilaskusta kuntiin ei enää ole eikä sitä tule.  


Pelkistäen, hyvinvointialueen toiminta käsittää ihmisen elämästä kohdusta hautaan. Kaikki alkaen neuvolan seurannasta, lapset, nuoret, aikuiset ja iäkkäät, sosiaalipuolen tehtävät, hoivapalvelut, ensihoidon,
sairauksien toteamisen ja hoidon aina saattohoitoon saakka.    Hyvinvointialueella suunnitellaan, että vuoden 2023 talousarvio tehdään menojen ja tulojen osalta tasapainoon. Vuosikatteen tulee olla poistojen suuruinen (eli n. 15 miljoonaa euroa). Jotta jatkossa voidaan hyvinvointialueella investoida, ja jotta lainanottovaltuudet ovat kunnossa, vuosikatteen tulee olla jatkossa yli 20 miljoonaa euroa. Vuodet 2023–2024 ovat taloudellisesti haasteellisia.  


Syksyn ja talven aikana on tärkeää päivittää palveluverkko. Tavoitteena on, että lähipalveluina säilyvät lääkärin ja hoitajan vastaanotot, kotisairaanhoito ja laboratorion näytteenotto. Lähipalveluna on
lisäksi ikäihmisten hoiva ja kotiin vietävät palvelut.  Isommissa kunnissa tulee olla toimiva terveyskeskussairaala. Tällä tavalla voidaan hoitoa järjestää lähellä kotia ja omaisia. Pitkäaikaissairauksien seurannassa hyödynnetään hoitajavastaanottoja. Näin saadaan vähennettyä kuormitusta keskussairaalan.  Samalla huomioidaan sosiaalipalveluiden ja ikäihmisten hoivapalveluiden järjestäminen.  


Näiden toimintojen organisatoriset keskustelut ja tarvittavat muutokset tehdään kevään 2023 aikana.  Vaikka hyvinvointialueella on haasteita, yhdessä tehden nämäkin asiat pystytään hoitamaan.  

 


Juha Mustonen
Aluehallituksen puheenjohtaja
juha.mustonen@luottamus.siunsote.fi


Posted

in

by